14-07-2008 Warszawa Nowy Świat. Budowa konstrukcji do montażu diody dla firmy Trias