25-03-2008. Aula Fizyki Politechniki Warszawskiej. Impreza firmy Samsung