31-12-2006 Wrocław Plac Solny Sywester 2006 – mała scena